e-mærke certifikat Europæisk trustmark
Luk

Sådan handler du hos os:

For at foretage et køb hos os, skal du igennem 5 trin:

1. Find den, eller de varer du ønsker og læg dem i indkøbskurven.

2. Vælg forsendelsesmåde. Fortsæt til næste trin.

3. Indtast dine personlige oplysninger.

4. Tjek, at alle oplysninger på ordersiden er korrekte.

5. Godkend vores handelsbetingelser og persondatapolitik.

6. Godkend bestillingen og fortsæt til betaling.

OBS! Din bestilling er først bindende, når vi har bekræftet din ordre.
Du får tilsendt en bestillingsbekræftelse og senere en ordrebekræftelse.
Vi opbevarer ikke en kopi af din bestilling eller af ordrebekræftelsen.

Du kan også købe de viste varer i én af vores udstillinger.

 
 • Saltsyre til udespa eller swimspa

  Va.nr.: 7098, 7099

  Saltsyre til udespa eller swimspa

  11 liter, 20 liter

  KUN TIL AFHENTNING I

  ÉN AF VORES BUTIKKER

  Fra kr. 595,-

  Gå til køb

OBS!

Kun til afhentning i én af vores butikker.

Forsendelse er ikke muligt, heller ikke pakket sammen med andre produkter

 

Saltsyre til SMART NEXT saltvandsanlæg.

Saltsyren bruges til styring af pH-værdien i badevandet. 

Produktet findes i to varianter, til forskellige pumpestørrelser.

 

Varianter:

Varenr. Produkt: Mængde: Anvendelse: Pris:
7099 Saltsyre 17,5 % 11 liter Til udespa 595,-
7098 Saltsyre 9 % 20 liter Til swimspa 595,-

 

Brugsanvisning

Se vejledningen for Smart Next, hvordan beholderen opstilles i udespaen/swimspaen. Ikke til manuel dosering.

NB! Hæld aldrig vand i syren. Hæld syren i vand, hvis det er nødvendigt.

Smart Next måleudstyr og doseringspumpen vil komme saltsyren i vandet i små doser. 

 

Undtagelsesbestemmelse for privatpersoners vejtransport af farligt gods

Som privatperson skal du ikke opfylde de farligt gods krav, der gælder for erhvervsmæssig transport. Det er dog en forud-sætning, at godset er emballeret til detailsalg og er til eget forbrug.

Se også her.

Håndtering

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftveje. Kan ætse metaller.

 

Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse. 
Transporteres og lagres stående i tætlukket originalemballagen, frostfrit og fri for direkte sollys. Emballagen stilles i en vandtæt bakke/beholder til opfang af eventuelt spild.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Opbevares adskilt fra: Klor Baser.

Opbevares utilgængeligt for børn.

VED KONTAKT MED HUDEN: vask med rigeligt sæbe og vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: skyl forsigtigt med vand i fler minutter. Fjern eventuelle kontaktlenser, hvis det kan gøres let. Fortsæt skylningen. Ved vedvarende irritatation: søg lægehjælp.


Download sikkerhedsdatablad for 7098 Saltsyre 9%

 

Download sikkerhedsdatablad for 7099 Saltsyre 17,5%

e-mærke

spakompagniet.dk er e-mærket!

Gratis afhentning
maaltegning ×

Klik på billedet for en større tegning. Åbner i et nyt vindue.

Landsdækkende
Showroom & lager