e-mærke certifikat Europæisk trustmark
Luk

Sådan handler du hos os:

For at foretage et køb hos os, skal du igennem 5 trin:

1. Find den, eller de varer du ønsker og læg dem i indkøbskurven.

2. Vælg forsendelsesmåde. Fortsæt til næste trin.

3. Indtast dine personlige oplysninger.

4. Tjek, at alle oplysninger på ordersiden er korrekte.

5. Godkend vores handelsbetingelser og persondatapolitik.

6. Godkend bestillingen og fortsæt til betaling.

OBS! Din bestilling er først bindende, når vi har bekræftet din ordre.
Du får tilsendt en bestillingsbekræftelse og senere en ordrebekræftelse.
Vi opbevarer ikke en kopi af din bestilling eller af ordrebekræftelsen.

Du kan også købe de viste varer i én af vores udstillinger.

 

Vandkvaliteten er vigtigt for oplevelsen — og din sundhed


miljø og fødevareministeriets hjemmeside siges der blandt andet om spabade og pools:

 • Brug ikke badet, hvis du har en smitsom sygdom. Det kan f.eks. være forkølelse, diarré, øjenbetændelse, ondt i halsen, betændte sår eller infektioner i huden osv.
 • Vask dig over hele kroppen, inden du hopper i vandet
 • Brug rent badetøj
 • Brug ikke udendørs fodtøj i badeafdelingen
 • Dyr må under ingen omstændigheder komme i badeafdelingen
 • Følg instruktionerne for, hvordan du desinficerer, hvis det er et tømmespa

Problemløsning

Symptomer/problem

Årsag

Løsning

Der er grønne kanter/pletter/fnug i vandet.

Der er kommet snavs i vandet og der vokser alger i karret.

Vandets pH er ikke i balance.

Der måles store udsving af pH-værdien i vandet.

Tjek pH-værdien og tilsæt klor eller Oxy Active efter behov.

Udskift eventuelt noget af vandet for at få en for lav pH til at stige eller eventuelt brug pH-Minus til at sænke pH.

Fjern aflejringer af alger og rens med klud/blød børste/blød svamp.

Fjern synlig snavs fra vandet. Rens filtrene.

 

Der er for meget af stabiliseringsstoffet cyanursyre i vandet, der er opstået "klorlås".

Cyanursyre regulerer nedbrydning af klor ved solens UV stråling.)

Dette fænomen kan ind imellem ses ved anvendelse af klorgranulat på basis af diklor.

Udskift vandet helt eller delvis.

Indholdet af cyanursyre skal ikke være over 30 mg/liter (30 ppm).

Brug langtidsklortabletter i en dispenser i stedet for klorgranulat, og undgå cyanursyre.

Der er slim på vægge og termolåg, eller filterpatronen, eller de føles let slimet.

Der vokser slimdannende bakterier i vandet.

Vandets pH er ikke i balance.

Store udsving i pH værdien indenfor ugen.

Der er kommet snavs i vandet.

Der har været ekstra mange brugere.

Tjek pH-værdien og tilsæt klor/ Oxy Active eller pH-Minus alt efter hvor stor en afvigelse, der er tale om.

Rengør alle flader omhyggeligt med et desinficerende middel, og med børste/klud/blød svamp.

Rengør filteret omhyggeligt.

Brug bundsuger og net til at fjerne snavs og især plantedele fra karret.

Tilsæt ekstra klor, hvis der er mange brugere.

Er problemet vedvarende og gentager sig over 2-3 uger skal der chokbehandles 2) med klor eller Oxy Active og vandet og filterpatronen udskiftes.

Vandet er uklart eller der er hvide aflejringer på vægge og coveret.

Der sker en kalkudfældning i vandet på grund af en forkert pH værdi enten i længere eller kortere tid.

Vandets pH er ikke i balance.

Fjern aflejringer med et klorkompatibelt produkt. (Syreholdige produkter er ikke klorkompatibel!)

Tjek pH-værdien og tilsæt klor / Oxy Active eller pH-Minus alt efter hvor stor en afvigelse, der er tale om.

Bruger man sandfilter, kan der tilsættes flokningsmiddel til filteret for at få vandet klart.

Brugerne får røde øjne og/eller hudirritation.

Vandets pH er ikke i balance. Der er for meget klor / Oxy Active i vandet.

Udskift eventuelt noget af vandet for at få en for lav pH til at stige eller eventuelt brug pH-Minus til at sænke pH.

Tjek pH-værdien og tilsæt klor/ Oxy Active eller pH-Minus alt efter hvor stor en afvigelse, der er tale om.

 

Der er bakterier i vandet.

FARLIG SITUATION. Brug ikke spaen før situationen er afhjulpet.

Har pH-værdien været ud af balance, kan der være bakterier i vandet.

Fortsætter irritationer efter at pH værdien er bragt i balance, foretages en chokbehandling 2).

Testsæt viser intet klorindhold, eller der er så meget klor, at det går ud over skalaen.

Vandets pH er ikke i balance.

FARLIG SITUATION. Brug ikke spaen før situationen er afhjulpet.

Erstat 10% af vandet med nyt. Kør pumpen et stykke tid. Mål igen.

Gentag indtil den rette pH-værdi er opnået.

Farvet, uklart vand.

Der er metaller i vandet:


Kobber: grønt vand


Jern: brunt vand


Mangan: sort vand

Vandets pH er ikke i balance.

Tjek pH-værdien og tilsæt klor / Oxy Active eller pH-Minus alt efter hvor stor en afvigelse, der er tale om.

Sikr, at der ikke er kontakt mellem vandet og metaldele. Fjern metal i berøring med vand, hvis det kan lade sig gøre.

Især i ældre vandanlæg kan jern og kobberrester stamme fra vandrør.

En bruger bliver syg/utilpas.

Dette kan skyldes forurening med bakterier.

Brug ikke badet før det er renset og ph-balancen er genoprettet.

Chokbehandling 2) med klor eller Oxy Active. Spaen skal køre en tid med det chokbehandlede vand, så alle rør bliver renset, efterfulgt af en tømning af spaen.

Afvaskning med desinficerende middel overalt hvor man kan komme til .

Påfyldning med nyt rent vand.

Omhyggelig kontrol af ny pH-balance. Vandet skal holde sig indenfor 6.8 – 7.2 testet flere gange over en uge.


Badet bør ikke bruges af personer med smitsomme sygdomme. Brugerne bør vaske sig grundigt før brug af udespaen.


2) Chokbehandling af vandet sker med klor eller Active Oxy i en (betydelig) højere dosis end ved normal brug. Badet kan ikke bruges mens chokbehandlingen står på. Tøm vandet ud efter at cirkulationspumpen har kørt et stykke tid, så rørene også er renset, og kom nyt vand i. De store klortabletter, der bruges med dispenser, egner sig ikke til chokbehandling. Der bør anvendes granulat.

Som det fremgår af skemaet er vandets pH-værdi altafgørende for vandkvaliteten.

SPA kompagniet forhandler opstartsæt med eller uden klor til udespa, hvor du får de midler du har brug for, for at kunne pleje vandkvaliteten. Vores personale står desuden klar til at besvare yderligere spørgsmål du måtte have.

Brugerens egen pleje/sikkerhed

 • Vask dig grundigt før brugen af udespaen og skyl sæbe- og shampoorester ud.
 • Ingen sololie eller lotion og ingen kosmetik.
 • Brug rent badetøj
 • Brug ikke badet, når du er syg
 • Børn og små personer skal kunne holde hovedet over vandet
 • Ingen børn uden opsyn

Områdets pleje

 • Hold området, hvor spaen står rent
 • Ingen hunde eller andre dyr i udespaen — ingen hundeluftning omkring spaen
 • Hold spaen tildækket når den ikke er i brug. Det mindsker risikoen for forurening fra luften, inklusive fugleklatter

Udespaens vandpleje

(gælder også SPA kompagniets vildmarksbade med filteranlæg.)

OzonatorEn ozonator er med til at bekæmpe bakterievækst i vandet

Ozonator

SPA kompagniets udespa er forsynet med en ozonator, der producerer ozon (O3), der har en bakteriedræbende effekt.

Ozon er en iltvariant, der er meget aggressiv og dræber organismer som alger og bakterier.

Ozonatoren er i brug, når pumperne kører, men den er ikke kraftig nok til at klare vandes sundhed alene.

Desuden er ozonatoren en sliddel, der har en tidsbegrænset levetid, og skal udskiftes ind imellem.

Spand med ekstra filtreEt ekstra sæt filtre er en god ide. Skimmerkurven ses foran spanden.

Filtre

Den ugentlige pleje begynder med et tjek og rensning af filterpatronerne.

Det er en god ide, at have et ekstra sæt filterpatroner, så man kan tage det ene sæt ud og sætte i en spand med Filterrens, mens man anvender det andet. Den fremgangsmåde reducerer risikoen for bakterievækst yderligere og er med til at forlænge filternes levetid.


Filterpatroner kan eventuelt vaskes i opvaskemaskinen ved 60° C.

Slidte patroner, der ikke længere kan renses eller er gået i stykker, udskiftes.pH-MinuspH-Minus, når pH er
alt for høtProtekt AlgeAlgebekæmpelse
med Protect Alge

Supplerende vandpleje

 • Justering af pH med pH-Minus

  Anvendelsen af pH-Minus sænker vandets pH. Brug det, hvis klorbehandlingen alene ikke er nok til at få pH værdien ned på det accepterede niveau. Følg brugsanvisningen, der står på flasken og overhold doseringer nøje. Mål pH før og et stykke tid efter behandlingen med pH-Minus. Falder vandets pH for meget, udskifter du en del af vandet med nyt vand.

  Der er i Danmark normalt ingen grund til at bruge pH-Plus. Bliver pH-værdien for lavt, så udskift noget af vandet med vand fra vandhanen, der har en højere pH-værdi og derfor fungerer som pH-Plus. Lidt mere arbejde, men færre kemikalier i vandet.

  Du gør følgende: tøm 10% af vandet ud. Fyld frisk vand fra hanen på. Mål vandets pH igen efter en halv times tid (cirkulationspumpen kører). Hvis dit spavand havde en pH værdi p&alring; f.eks. 62, og vandet fra vandhanen har en pH værdi på 7.0, bør spavandet efter udskift og sammenblanding have en pH på ca. 6.2.

 • Beskyttelse mod algevækst med Protekt Alge

  Særlig velegnet, i udespa, der står helt ude, og når bassinet bruges af børn. Anvend f.eks. Protect Alge.

 • Skumdæmper

  Symptombehandlende vandpleje. Kontakt os for yderligere informationer.

  Sæbe og shampoorester, sollotion eller olie, kosmetik og sved kan være årsager til skumdannelse. Rester af rengøringsmidler ligeså.

  Mekaniske defekter i badet kan også forårsage skum, men disse er meget sjældne.

Bortskaffelse af klorholdig vand

Klorholdig vand skal føres i kloakken, når udespaen tømmes.

Ved udlejning

Bruges udespaen i udlejningssammenhæng, skal vandet udskiftes og badet renses mellem lejeperioderne, dog mindst én gang om ugen, medmindre der er tale om de samme lejere i perioden. Ved udlejning er man desuden forpligtet til at anvende klor eller Oxy Active.

Cirkulationspumpen skal køre i alle udlejningsperioder. Pumpen startes mindst 2 døgn før hver udlejningsperiode. Se nærmere her (pdf til download).


Links

Regler vedrørende tilsyn ved udlejning af pool og spa.

Retningslinjer for tilsyn og kontrol af bade i private udlejningssommerhuse (pdf til download).

Særskilte regler for vildmarksbade, der udlejes (pdf til download).

Bekendtgørelsen om svømmebadsanlæg &mdahs; herunder spabade — og disses vandkvalitet.

Links, der ikke fungerer bedes indberettet til webmaster.

 

Landsdækkende
Showroom & lager